Havängsdösen

Ett 5.000-årigt gravmonument med solen som riktmärke.
© Foto Bob G Lind


Gravkammarens Ingång från öster.                   © Foto Bob G Lind

Solens uppgång kl 06.00 vid vår-höstdagjämning.
Bilden tagen inifrån gravkammaren.

Havängsdösen
Havängsdösen tillhör den gravform vari betydelsefulla personer begravdes för ca 5.000 år sedan, d v s under Yngre Stenålder. Det som främst utmärker Havängsdösen är den geografiska och astronomiska placeringen. Stenkammaregraven och dess ingång är direkt väderstreckorienterad efter solens uppgångar vid vår- och höstdagjämningen. Vid båda dessa tillfällen går solen upp vid havshorisonten i öster kl 6.00 och belyser sedan gravkammaren i 20 minuter. Detta betyder att det folk som byggde stendösen måste ha haft en utomordentligt god uppfattning om kalendertiden. Till Havängsdösens solrelationer hör också ett väderstreckekrat solhjul. Detta har symboliskt huggits in på solsidan i en av dösens hägnadsstenar.

Fynd
Vid en arkeologisk utgrävning av gravkammaren 1869 påträffades mänskliga skelettdelar samt en välslipad flintyxa. Att döma av de fåtaliga fynden kan gravdösen tidigt ha utsatts för plundring.

Gravkammarens storlek
Själva gravkammaren med dess tre sidostenar är 1,65 x 0,6 m. Takstenblocket 2,7 x 2 m. Dösens höjd är ca 1,25 m. De 16 hägnadsstenarna är ca 0,6 - 1,2 m höga. Hägnaden är 11,5 x 5,5 meter.

Soluppgången i öster vid vår- och höstdagjämning.
© Foto Bob G Lind


Arkeoastronomiska studier visar att förhistoriska kulturfolk ofta har haft mycket goda astronomiska och matematiska kunskaper

Referenser: Boken "Ales stenar ur ett arkeoastronomiskt perspektiv". Boken kan beställas via boblind50@gmail.com eller på tel: 040 54 52 94, Stjärnljusets förlag V.Rönneholmsvägen 76d, 217 41 Malmö